Nápojový lístek

horní levá buňka horní pravá
dolní levá dolní pravá